Közgyűlés !!!

Tömegsport Szervezet közgyűlését szeretnénk megtartani

2003,10,02-án 14:00 órakor

a Rákospalotai Gyár kultúrházában,

melyre szeretettel meghívnánk a kedves Tagságot

Következő napirendi pontokhoz várjuk a hozzászólásokat:

  1. Számvizsgáló bizottsági tag módosítás.
  2. Új tagok felvétele.
  3. Egyesület jövőbeli feladatai.
  4. Programtervezet..

" A közgyűlés határozatképes, ha a tagok fele plusz 1 fő jelen van . Amennyiben a szabályszerűen összehívott közgyűlés határozatképtelen, az ugyanazzal a napirenddel 60 perc múlva összehívott közgyűlés a megjelentek számára tekintet nélkül határozatképes."