PÁLYÁZATI ADATLAP

Pályázó szervezet megnevezése: ..Unilever Tömegsport Egyesület.........................................................

címe: .Budapest ,1152. Horváth Mihály u. 2. ..........................................................................................

Képvisel_ neve: .Mecsnóber Attila ...........................................................................................................

címe: .Budapest 1043. Lorántffy Zsuzsanna u.7-9 ....................................................................................

telefonszáma: ............................................................................................................................................

A szervezet pénzintézeti számlaszáma: 11715007-20006053 .................................................................

Az igényelt összeg: .270 000 Ft .................................................................................................................

A támogatni kívánt program megvalósításához rendelkezésre álló önrész: .430 000 Ft ...........................

Megvalósulhat-e a program támogatás nélkül, vagy az igényelt támogatásnál kevesebbol? igen - nem*

A pályázott program a XV. kerületben valósul meg?: igen – nem*

A program egy konkrét időpontban vagy folyamatosan valósul meg: konkrét időpont - folyamatosan*

Pályázott-e korábban? igen – nem*

Ha igen melyik évben adta be utolsó pályázatát? ..................................................................................

A kérelmezett összeg felhasználásának egyszeru tervezete: ...............................................................

  1. Egészséges életmód propagálásán belül, az Országos KÉK túra folytatása - utazási hozzájárulás ,
    esetleges szállás kiegészítés. Zemplényi hegység - Hejcei Erdei Iskolai kiindulással
  2. Kerületi UTömegsport Se. ifjúsági labdarugó csapat terembérleti hozzájárulás, a Kossuth utcai iskola
    bérleti támogatása kiegészítése.
  3. Szabadon választott sport táborok - rendezvények - bekerülési díjak hozzájárulása.

....................................................................................................................................................................

....................................................................................................................................................................

....................................................................................................................................................................

....................................................................................................................................................................

....................................................................................................................................................................

....................................................................................................................................................................

....................................................................................................................................................................

....................................................................................................................................................................

....................................................................................................................................................................

Budapest, 2006.03.16.

.............................................

szervezet vezetoje .

Mecsnóber Attila .

* kérem a választ aláhúzással jelölje meg