Egészségesebb hétköznapokat !

XV. kerületi Természetjárók - összefogás az ifjúsági természetjárásért

Az ifjúsági természetjárás népszerűsítését szolgálja a „Egészségesebb hétköznapokat!” elnevezésű program, amelynek gondolatébresztő nyitókonferenciáját a 2009-04-11-13 -án Bernecebarátiban tartottuk. Az előadások többek között érintettük a jelenlegi helyzetet, szóltunk a jövő feladatairól, és vázoltuk az Egyesületek koncepcióját is ebben a kérdésben. Egyben ismertették a megjelent Egyesületek képviselői az évből hátralévő programjaikat, terveiket.

Feladatunk volt olyan cselekvési tervek kidolgozása és olyan módszerek megalkotása, amelyekkel megfoghatjuk, és a természetjáró közösség cselekvő, aktív tagjává tehetjük a felnövekvő generációkat. A program megvalósításához a lehetőségek tárházának felvonultatása, a kapcsolódó elképzelések, koncepciók megismertetése, a hazai ifjúsági természetjárás erősségeinek, gyengeségeinek, lehetőségeinek és kockázatainak feltárása.

A program további része igényfelméréssel kezdődött, amelyen a következő megfogalmazások és igények merültek fel.

Rákospalotán lesz egy korosztályi műhely, ahol fiatalokat várnak, hogy elmondhassák elvárásaikat, igényeiket a természetjárással kapcsolatban. Ezt követi egy segítői műhely Gödöllőn, ahol a területen dolgozók (civil szervezetek vezetői, Egyesületi szereplők) próbálják összevetni a fiatalok elvárásait a lehetőségekkel, és közös nevezőre hozni őket. Majd egy módszertani műhely keretein belül a természetjárás gyakorlati szakemberei dolgoznak ki egy akciótervet és hozzá egy módszertant, mellyel összefűzik az elvárásokat és lehetőségeket. A munkát ősszel egy konferencia zárja Bernecebarátiban.

Nem kérdés, hanem tény, hogy a természet megismerése a fiatalok számára hasznos, még ha sokszor nem is tudatosul bennük, hogy hasznukra válik – mondta el a meghívott Északi-fény Természetjáró Egyesület elnöke. Több évszázados hagyománya van, és nagyon sok a jó szakember.
Nyitókonferenciára talán nem is találhattunk volna jobb helyszínt Bernecebarátinál – folytatta a szervező – ugyanis itt közvetlenül a természet közepén testközelből is megismerhető és gyakorolható a természetjárás.
A konferencia a témát rengeteg aspektusból közelítette meg. Jött előadó a Budapesti Természetjáróktól, az Északifény Természetjáró Egyesülettől, a Fővárosi Hulladékhasznosító Természetjáró Szakosztályától, Tölgy Természetvédelmi Egyesülettől is.
A meghívottak között lévő pedagógusok megállapításában a természetjárás szervezett formájában a fiatalok nem csak passzív szereplők lehetnek. Fontos tudatosan motiválni az ifjúsággal foglalkozó embereket arra, hogy a fiatalokat eszközeikkel a természetbe csábítsák. Szerencsére a természeti nevelést egyre többen ismerik fel az oktatásban, civil szervezetekben, sportmozgalomban, de akár a kultúrában is.
Ezért is próbáltuk szinte az összes szemszögből körbejárni a kérdést.
IV. kerületi önkormányzati vendégünk felhívta a figyelmet a kortársak aktív részvételének fontosságára. Ami egyrészt jó az egyénnek, mert egy rábízott feladatból az élménypedagógia segítségével rengeteg használható tudást kap, másrészt jó a többi fiatalnak, mert hozzá korban, gondolkodásmódban közel álló embertől talán könnyebben elfogadja az adott nézőpontot.
Szintén a valódi tudás élményi alapját emelte ki előadásában Tölgy Természetvédelmi Egyesület munkatársa. Elmondta: a tanulás fogalmát újra kell értékelnünk, hogy megtaláljuk a kifejezés legmélyebb jelentőségét. Hazánkban élő élőlények ismertetési előadása során hatalmas szenvedéllyel fejtette ki véleményét, mely szerint a természetet zsigeri szinten lehet csak megélni, ha megismerjük és nem csak állatkertekben, tapasztaljuk környezetünket… sőt, csak így érdemes.

A konferencia gyakorlati részeként négy csoportban próbálták a jelen levő szakmabeliek és fiatalok az ifjúsági természetjárás helyzetét feltárni. Az átfogó program jó kezdeményezés egy valóban jó ügy mellett. A szakemberek és fiatalok összefogásával talán sikerül felhívni a figyelmet egy ilyen rohanó világban is a természetjárás szépségeire és fontosságára, és eloszlatni azokat a tévhiteket, hogy ez divatjamúlt, unalmas időtöltés. Gondoljunk csak a most egyre jobban divatszintre emelkedő kalandtúrára, sziklamászásra, teljesítménytúrára, vagy tájékozódási versenyre… ugye máris megemelkedett az adrenalin szint?!

Elemeztük, hogyan fejlődhetne az ifjúsági, majdan felnőtt túrizmus. Mi az, ami segítené a versenyképességét és elismertségét.

Aktív ifjúsági turizmus növelése:

A térségi turizmusmarketing stratégia főbb elemei:

Finanszírozási feltételek megteremtése:

A turisztikai kereslete, amely nem csak az ifjúsági turizmussal hozható összefüggésbe, több termékcsoportra bontva célszerű vizsgálni:

 1. Üzleti utazások a térség vonatkozásában a kisebb konferenciák, szemináriumok és az incentive (ösztönző) turizmus relevanciáját mutattuk be. Számosságuktól eltérően azonban ezen utazók, kirándulók egyrészt véleményformáló lehetőségeik, másrészt költési hajlandóságunk okán sem hanyagolhatóak el, amellyel a turisztikai fejlesztések ösztönzők lesznek. Ez később visszaforgatható a támogatott ifjúsági turizmusba.
 2. Wellness vidéki rekreációként az ifjúsági és a falusi turizmus terméktípusok kapcsolódnak a Bernecei önkormányzat programjához.

  Mindként típusú terméket nagy tömegben veszik igénybe, bár a szezonalítás különösen az ifjúsági turizmus és az erdei iskolai programoknál szeptembertől júniusig, míg a falusi turizmusnál húsvéttól az őszi szünetig jellemző. Vannak próbálkozások a téli programok szervezésére (szánkózás, disznótor), de tömegszerűségükben ezek jelentősen elmaradnak a szezonális turistaszámtól.
   
 3. Speciális érdeklődés a természetjárás (kirándulás), kastély- és műemlékturizmus, kulturális turizmus, kerékpáros turizmus, sportturizmus, vadgazdálkodási erdőismereti túrizmus és a felnőttek részére - bor- és gasztronómia, vadászati turizmus.
 4. A vízparti üdülés – vízi sportok a Dunán illetve az Ipoly folyón horgászás a természetjárással összekapcsoltan releváns.

Ár-mix:
Az árpolitika alapja a saját költségek, a konkurencia és a piac árszínvonalának ismerete, melyet a piaci szegmensek vásárlóereje, költése hajlandósága nagyban determinál. A kínálandó szolgáltatások árait, a várható pénzforgalmat, a kalkulálható bevételeket az egyes turisztikai vállalkozások, intézmények önállóan tervezik, a fejlesztési programmal alapvetően – térségi szempontokból következően – a látogatók színvonalasabb kiszolgálását, s irányított mozgását szeretnénk elérni, ezért az árképzést legális közösségi eszközökkel célszerű befolyásolni.

A megalapozatlan árképzés következménye kétféle lehet:

 1. Túlzottan magas ár: látogatók nem/kevéssé veszik igénybe a térségi szolgáltatásokat – vendéghiány,
 2. Túlzottan alacsony ár: bevételkiesés, a turisztikai beruházások megtérülési idejének növekedése.

Kommunikációs-mix:
A kommunikációs-mix helyes megválasztása a kulcsa a turizmusmarketing sikerének. Nemzetközi tapasztalatok szerint a tevékenység eredményessége legalább 80 százalékban ettől függ. A tájékoztatás, a befolyásolás és a meggyőzés a marketingkommunikáció fő feladatait jelentik, melyet a turizmus területén is a reklámozás, közönségkapcsolat (PR), közösségi és egyéni módszereivel, eszközeivel valósíthatunk meg. Az ifjúsági turizmus fejlesztési program eredményeként több szálon működő interregionális együttműködések hálózattá (klaszterré) szervezése jó megoldásnak látszik.

Ötletbörzénken felmerült ötletek közül néhányat megfontolandónak tartottunk:

 1. Turistautak rendbetétele, felülvizsgálata
 2. Információs hálózat kiépítése
 3. Marketingtevékenység fejlesztése
 4. Montainbike és síklubok működésének támogatása
 5. Turisztikai termékcsomagok összeállítása
 6. Helyi túravezetők képzése – illetve a tájegységen elérhető túravezetők ismertetése
 7. Szálláskatalógus összeállítása
 8. Kerékpárutak kijelölése, építése forgalommentes övezetben (pl. Ausztriai kerékpárutak)
 9. Falusi vendégfogadók képzése
 10. Tájékoztató táblák kihelyezése, a turisztikai célpontokhoz vezető utak mentén a turisztikai lehetőségeket mutató jelzőtáblarendszer kialakítása
 11. Kulturális programok szervezése – túrizmussal ne csak falunapokon belül.
 12. Kisvasút rekonstrukciójának, fenntartásának támogatása
 13. Koordináló, együttműködési szervezet segítése
 14. Ökológiai szakmai rendezvény szervezése
 15. Gépkocsimentes, Quad mentes övezetek létrehozása
 16. Az erdő- és vadgazdálkodás összehangolás a turizmusfejlesztéssel
 17. Az ifjúsági, természetjárás turizmus újjáépítése – Faluturizmussal összhangban
 18. Kereskedelmi, vendéglátói szolgáltatás fejlesztése turista-árbarát szemlélettel

Börzsöny térségi SWOT (erősségek, gyengeségek, lehetőségek, veszélyek)elemzés keretében a négy településre
 külön-külön vizsgáljuk meg a területek erős és gyenge pontjait a program alatt.

 

 

Bernecebaráti

Kemence

Diósjenő

Nagybörzsöny

Fekvés, megközelítés

E

GY

E

GY

E

GY

E

GY

országhatár

 

 

 

 

 

 

 

 

megyehatár

 

 

 

 

 

 

 

 

hegyek

 

 

 

 

 

 

 

 

folyó, árterület

 

 

 

 

 

 

 

 

repülőtér

 

 

 

 

 

 

 

 

jó közút

 

 

 

 

 

 

 

 

vasút

 

 

 

 

 

 

 

 

kerékpárút

 

 

 

 

 

 

 

 

turistautak

 

 

 

 

 

 

 

 

Látnivalók

E

GY

E

GY

E

GY

E

GY

a.) természeti

 

 

 

 

 

 

 

 

háborítatlanság

 

 

 

 

 

 

 

 

hegyvidék

 

 

 

 

 

 

 

 

vízpart

 

 

 

 

 

 

 

 

erdők, ligetek

 

 

 

 

 

 

 

 

geológia

 

 

 

 

 

 

 

 

élővilág

 

 

 

 

 

 

 

 

tájkép

 

 

 

 

 

 

 

 

természetvédelem

 

 

 

 

 

 

 

 

gondozott sz.föld, szőlők

 

 

 

 

 

 

 

 

b.) kulturális és gazdasági

E

GY

E

GY

E

GY

E

GY

műemlékek

 

 

 

 

 

 

 

 

történelmi emlékek

 

 

 

 

 

 

 

 

építészet, település

 

 

 

 

 

 

 

 

művészet, kultúra

 

 

 

 

 

 

 

 

múzeumok

 

 

 

 

 

 

 

 

folklór, hagyományok

 

 

 

 

 

 

 

 

termék

 

 

 

 

 

 

 

 

mesterség

 

 

 

 

 

 

 

 

vállalkozási övezet

 

 

 

 

 

 

 

 

Programok

E

GY

E

GY

E

GY

E

GY

rendezvények

 

 

 

 

 

 

 

 

természetjárás

 

 

 

 

 

 

 

 

strand, fürdő

 

 

 

 

 

 

 

 

lovaglási lehetőség

 

 

 

 

 

 

 

 

vadászat

 

 

 

 

 

 

 

 

sportlehetőség

 

 

 

 

 

 

 

 

táborozás

 

 

 

 

 

 

 

 

borkóstolás, borút

 

 

 

 

 

 

 

 

gasztronómia

 

 

 

 

 

 

 

 

erdei kisvasút

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bernecebaráti

Kemence

Diósjenő

Nagybörzsöny

Szállás

E

GY

E

GY

E

GY

E

GY

szálloda

 

 

 

 

 

 

 

 

panzió

 

 

 

 

 

 

 

 

kemping

 

 

 

 

 

 

 

 

turistaház

 

 

 

 

 

 

 

 

nyaralóház

 

 

 

 

 

 

 

 

falusi vendégforgalom

 

 

 

 

 

 

 

 

Vendéglátás

E

GY

E

GY

E

GY

E

GY

étterem

 

 

 

 

 

 

 

 

büfé

 

 

 

 

 

 

 

 

korcsma, borozó

 

 

 

 

 

 

 

 

cukrászda

 

 

 

 

 

 

 

 

presszó

 

 

 

 

 

 

 

 

Szolgáltatás

E

GY

E

GY

E

GY

E

GY

autós

 

 

 

 

 

 

 

 

sífelvonó

 

 

 

 

 

 

 

 

kereskedelemi

 

 

 

 

 

 

 

 

egészségügyi

 

 

 

 

 

 

 

 

Humán erőforrás

E

GY

E

GY

E

GY

E

GY

szemlélet

 

 

 

 

 

 

 

 

elöregedés, elvándorlás

 

 

 

 

 

 

 

 

vegyes etnikum

 

 

 

 

 

 

 

 

nyelvtudás

 

 

 

 

 

 

 

 

szakemberek

 

 

 

 

 

 

 

 

szakképzés

 

 

 

 

 

 

 

 

vendégszeretet

 

 

 

 

 

 

 

 

Települési környezet

E

GY

E

GY

E

GY

E

GY

úthálózat

 

 

 

 

 

 

 

 

közművesítettség

 

 

 

 

 

 

 

 

infrastruktúra

 

 

 

 

 

 

 

 

rendezettség

 

 

 

 

 

 

 

 

pihenőhelyek

 

 

 

 

 

 

 

 

biztonságos parkolás

 

 

 

 

 

 

 

 

értékes településkép

 

 

 

 

 

 

 

 

közbiztonság

 

 

 

 

 

 

 

 

Tájékoztatás

E

GY

E

GY

E

GY

E

GY

meglévő hírnév

 

 

 

 

 

 

 

 

kiadványok

 

 

 

 

 

 

 

 

inform. táblák

 

 

 

 

 

 

 

 

turinform

 

 

 

 

 

 

 

 

Intézmény

E

GY

E

GY

E

GY

E

GY

kistérségi em

 

 

 

 

 

 

 

 

szakmai em.

 

 

 

 

 

 

 

 

utazási irodák

 

 

 

 

 

 

 

 

Piac

E

GY

E

GY

E

GY

E

GY

értékesítés

 

 

 

 

 

 

 

 

marketing

 

 

 

 

 

 

 

 

tőke

 

 

 

 

 

 

 

 

távolság

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bernecebaráti 2009-04-15 Mecsnóber Attila Unilever Se

E-mail :  klikk-klikk !!