Testedzést szerető emberek számára !

2009. december 17-étől  nem az a gondolat táplálhat bennünket, hogy ameddig az időjárás engedi itt leszünk ...

Lehetőség nyílt "Darts-ozni, csocsózni és ping-pongozni szerető " vagy " megtanulni akaró" sporttársak számára -  kérésnek eleget téve - az EBDE sport Egyesület támogatásával, régi Unilever kultúrházában a sportolásra. Sportolóink között vannak tapasztalt játékosok és kezdő vigécek akik töretlenül törték a pingpong labdákat. A játék tudásuk fejlődött mégpedig annyira, hogy meghívásos versenyeken is részt vehettünk több kevesebb sikerrel, mint arról már régebbi híreinkben beszámoltunk.

A terem használata írásos megállapodás alapján az Unilever Kft.-vel és az Eltis Kft.-vel, a következő feltételekkel alapján biztosítva volt:

A rákospalotai gyár értékesítése során 2006 június 13-án a földterület és az épületek is eladásra kerültek. A munka törvénykönyve 65. paragrafusa szerint az Üzemi Tanácsnak együttdöntési joga volt a szociális célú intézmények vagy ingatlanok hasznosítása tekintetében, amely jelen esetben a "kultúrház". Az eladás során az Üzemi Tanács nem gyakorolta  e jogosítványát, nem is kértek tőle állásfoglalást. A Vállalati Üzemi Tanács Elnöke kérte a szerződésbe foglalják bele

Amennyiben ezek a feltételek teljesülnek az Üzemi Tanács eláll a törvénysértés, bírósági úton való megtámadásától és a szerződés semmissé nyilvánításától.(MT. 67 paragrafusa)

E kérésekre 2006 június 23 -án oly megállapodás született, hogy a Nyugdíjas Klub és az Unilever Tömegsport Egyesület rendezvényei számára a kultúrházat határidő nélkül, igény szerint, ingyenesen a mindenkori tulajdonossal egyeztetett időpontokban rendelkezésre bocsátja. Az Ügylet végén az Eltis 2006 Kft. bele fogja venni a szerződésekbe.

és későbbi jogutódjával pedig szóbeli megállapodás keretein belül való megállapodás alapján biztosított volt számunkra azzal a változtatással, hogy a felmerülő világítási rezsi költségeket megtérítjük, ami meg is történt.

2006 óta folyamatosan tavasztól, a jobb idő beköszöntével és ameddig az időjárás engedte december közepéig (fűtés nélkül) minden hétfői napon 17:00 - 20:00 órai időszakban, 24 - 30 fővel képviselve öt asztalitenisz asztalon folytak a küzdelmek a mai napig.

Sajnos a terem a mai naptól (2009. december 16) sportolásra nem áll rendelkezésünkre, mivel a helységet el kell hagynunk és az ott található értékeinket is el kell szállítanunk, illetve arra szóbeli ígéretet kaptunk, hogy egyenlőre elhelyezik egy másik raktár helységben.

Nagyon reméljük, hogy valamilyen megoldást találunk közösen a mostani tulajdonossal Indotek Befektetési Zrt.-vel és az  In-Management Kft.-vel a felmerült esetre.

lásd a képcsarnoki képeket

E-mail :  klikk-klikk !!