Jegyzőkönyv

Felvéve: az UNILEVER Tömegsport Egyesület (1151 Bp. Horváth M. u. 2.) 2010.03.06.-én 18 órakor megtartott közgyűlésén.

A közgyűlés helyszíne: Bernecebaráti Gyermektábor (Cím: 2639 Bernecebaráti, Szokoly u. 5., Telefon: 27/325-852)

A közgyűlést Mecsnóber Attila elnök vezeti. Az aláírt jelenléti ív alapján az elnök megállapítja, hogy a 18:00 órára meghirdetett közgyűlés nem határozatképes, így 19:00 órakor megnyitja a közgyűlést, amely már a megjelentek számára tekintet nélkül határozatképes.
A közgyűlés egyhangúlag megválasztja Szathmáry Katalint jegyzőkönyvvezetőnek.
A közgyűlés egyhangúan megválasztja Keresztély Jánost a jegyzőkönyv hitelesítőnek.

Az elnök tájékoztatja a tagokat, hogy a közgyűlésnek a meghívóban jelzett napirendje szerint a következő kérdésekben kell határozatot hozni:

Az elnök megkérdezi a tagokat, hogy kívánják-e módosítani, vagy kiegészíteni a napirendi pontokat, illetve van-e egyéb javaslatuk azokkal kapcsolatban. Kiegészítés nincs.

Az elnök ismerteti az első napirendi pontot.

1.sz. Napirendi pont:

Az egyesület civil feladatai: Az Egyesület vállalja a Környezetvédelmi nap keretein belül a FHHM -ben megrendezésre kerülő látogatások szervezésében segítségnyújtást. A XV. kerületi Mobilitás hét keretén belüli programok szervezésben való részvételt. Támogatjuk a XV. kerületi Iskolai Sportnapok rendezését és lebonyolítás szervezésének segítését.

Ezek után a közgyűlés egyhangúlag meghozta határozatát:

1/2010/1. sz. határozat

Az Unilever Tömegsport egyesület vállalja a „Mobilitás nap” rendezvény és a XV. kerületi Iskolai Sportnapok támogatását.

2.sz.Napirendi pont:

Az Egyesület az Északi - Fény Természetjáró Egyesülettel közösen megrendezte a XV kerületi Természetjáró napot, amelyen aktív amatőr sportszerető emberek vettek részt csapatokban, versenyszerűen. A csapatok díjazásban részesültek. Az elnök tájékoztatja a megjelenteket, hogy a társszervezetek programjain rendezvényei is részt lehet venni, a meghirdetett feltételek mellett.

Az elnök tájékoztatja a megjelent tagokat az -„Összefogás a Fiatalokért Civil Szakmai Műhely” érdemi munkájáról.

A Budapesti Természetbarát Szövetség új típusú tagkártya előnyei és hátrányai ismertetése. Az új kártya kiváltásának lehetőségei és plusz tagságához való csatlakozás kiegészítése miként lehetséges.

Ezek után a közgyűlés egyhangúlag meghozta határozatát:

2/2010/1. sz. határozat

A közgyűlés arra a megállapodásra, jut, hogy az Egyesület folytonos működésének fenn tartása valamint tovább fejlődése a fő cél, taglétszámunk további növelése és a rendezvényeken való mindnagyobb létszámban való részvétel fontos számunkra. Az tagsági kártya kiváltása nem mindenkinek szükséges, de aki jelzi a vezetőség felé, annak elintézhető minden képpen.

3.sz.Napirendi pont:

Civil pályázatok terveinek megbeszélése:

Az elnök tájékoztatja a megjelent tagokat, hogy a XV kerület Önkormányzat által meghirdetett „Civil szervezetek programjainak támogatására” pályázat kiírását követően pályázatokat fogunk beadni.

A Nemzeti Civil Alapprogram NCA – KM – 10 pályázat benyújtásra került, elbírálását várjuk.

A „Wesselényi” pályázatot figyelemmel kísérjük, megjelenéskor itt is benyújtjuk pályázatunkat.

Ezek után a közgyűlés egyhangúlag meghozta határozatát:

3/2010/1. sz. határozat

Kapcsolatok kibővítése, pályázatok benyújtása a továbbiakban is szükséges az Egyesületünk tovább fejlődése érdekében. A pályázatok valamelyikének elnyerése után ismertetjük honlapunkon az eredményt.

4.sz.Napirendi pont:

Az Unilever Tömegsport Egyesület – közhasznú szervezetként való átalakulás lehetőségének ismertetése és az 1% felajánlások megbeszélése.

Ezek után a közgyűlés egyhangúlag meghozta határozatát:

4/2010/1. sz. határozat

Közhasznú szervezetként való átalakulás lehetősége adott számunkra is és az 1% felajánlások az Unilver SE. (19458614 – 1 – 42) számlájára küldése, amit a küldő tagok programjaink költség bekerüléseire fordítjuk.

5.sz.Napirendi pont:

Az Elnök ismerteti a tagokkal az Egyesület jelenlegi pénzügyi helyzetét. A könyvelési munkák külső munkatársat találtunk megállapodás szerinti költségtérítés fejében. A tavalyi pénzügyi elszámolás rendben megtörtént és az idei költségvetésre tervezet készül. Tavalyi eredmények ismertetése és költségvetési pénzügyi és APEH adóügyi elszámolás, statisztikai számjel megkérése megtörtént. Az Önkormányzat felé való elszámolások megtörténtek.

Az elnök tájékoztatja a megjelent tagokat, és vitára indítványozza, hogy a tagdíjemelés az idei évben lehetséges, de nem szükséges. A havi 200.- Ft, igaz csak jelképes összeg (évi 2400.- Ft) azonban a költségek alakulása a befolyt pályázati bevételekből támogatható. Felhasználása a több napos programoknál lehetséges.

Ezek után a közgyűlés egyhangúlag meghozta határozatát:

5/2010/1. sz. határozat

Pénzügyi zárás rendben megtörtént. Tagdíj a 2010 évben marad a 2400.- Ft/év.

6.sz.Napirendi pont:

Az elnök ismerteti a 2010 éves programot. Az elnök tájékoztatja a megjelenteket, hogy a tavaly javasolt kibővített programok, szervezésére a sportcsoportok - amit magukra vállaltak - beváltották a hozzá fűzött reményeket. Ami megvalósult: az egyesület programjainkat rendezvényeinket, külső hirdetésekben is meghirdetésre kerültek rendezvényeink ( Internet, napilapok). Honlapunk megújult www.xvsport.atw.hu és testvér szervezeteink is hirdethetik programjaikat segítségünkkel. BSZSZ programok sűrűbb látogatása is pozitívumnak tekinthető. A meghívásos rendezvényeken az egyesület részvétele kibővült, fejlődésünk folyamatos. Ami még kívánatos, hogy a belföldi Tömegsport és Civil Szervezetekkel való kapcsolat felvételt és a külföldi testvérszervezetekkel a közös programok tervezését szervezését kell még kibővítenünk.

Ezek után a közgyűlés egyhangúlag meghozta határozatát:

6/2010/1. sz. határozat

Kapcsolat kibővítés tervszerűbbé tétele, biztos programtervezet, hirdetések, felhívások.

Egyéb kérdés, illetve javaslat hiányában az elnök megköszöni a közgyűlésen megjelent tagok közreműködését és bezárja a közgyűlést.

Budapest,2010-03-08

Mecsnóber Attila elnök
Szathmáryné Sebők Katalin jegyzőkönyv vezető
Keresztély János jegyzőkönyv hitelesítő