Jegyzőkönyv

 

Felvéve: az UNILEVER Tömegsport Egyesület (1151 Bp. Horváth M. u. 2.) 2013.04.29.-én 18:00 órakor megtartott közgyűlésén.

A közgyűlés helyszíne: Unilever Kultúrház (Cím: 1151 Budapest, Horváth Mihály u. 2.)

A közgyűlést Mecsnóber Attila elnök vezeti.

Az aláírt jelenléti ív alapján az elnök megállapítja, hogy a 17:00 órára meghirdetett közgyűlés nem határozatképes, így 18:00 órakor megnyitja a közgyűlést, amely már a megjelentek számára tekintet nélkül határozatképes.

A közgyűlés egyhangúan megválasztja Sidó Katalint jegyzőkönyvvezetőnek.

A közgyűlés egyhangúan megválasztja Dikácz Attilát a jegyzőkönyv hitelesítőnek.

Az elnök tájékoztatja a tagokat, hogy a közgyűlésnek a meghívóban jelzett napirendje szerint a következő kérdésekben kell határozatot hozni:

Az elnök megkérdezi a tagokat, hogy kívánják-e módosítani, vagy kiegészíteni a napirendi pontokat, illetve van-e egyéb javaslatuk azokkal kapcsolatban. Kiegészítés nincs. Az elnök ismerteti az első napirendi pontot.

1. sz. Napirendi pont:

Civil pályázatok megbeszélése:

Az elnök tájékoztatja a megjelent tagokat, hogy a XV kerület Önkormányzat által 2013.április 18-án meghirdetett - „Pályázat civil szervezetek programjainak támogatására 2013” - a pályázatokat meghirdették, és a kijelölt programokkal mi is pályázunk. A tavalyi pályázatok elszámolása megtörtént.

A támogatásra rendelkezésre álló szétosztható összegek.
A pályázat során kiosztható összeg összesen 8.000.000 Ft volt, aminek részpályázata a:

C/II. Új nemzedékek jövőjéért

b./ gyermekek üdültetése, táboroztatása,

c./ nevelési, oktatási tevékenység – elsősorban közösségi életre nevelés érdekében programok szervezése,

C/VI. Nemzeti összetartozás erősítése

a./ rendezvények, kirándulások szervezése határon túli magyar civil szervezetekkel együttműködve,

Feladat a Nemzeti Együttműködési Alap pályázati lehetőség és egyéb pályázati lehetőség folyamatos figyelése.

A jövőben a sportkörünkkel és hozzánk csatlakozó „kisebb” civil szervezetekkel együtt pályázható pályázatokat figyelemmel kísérjük.

Ezek után a közgyűlés egyhangúan meghozta határozatát:

1/2013. sz. határozat

Kapcsolatok kibővítése kerületi civil szervezetekkel, pályázatok benyújtása a továbbiakban is szükséges az Egyesületünk tovább fejlődése érdekében. A pályázatok elbírálása után ismertetjük honlapunkon az eredményt.

2. sz. Napirendi pont:

Az Unilever Tömegsport Egyesület részére a beérkezett és a majdan beérkező 1% felajánlások felhasználásának megbeszélése. A felajánlásokat figyelemmel kísérjük és vezetjük, majdan beszámítjuk az egyesületi programok költségében. A tavalyi évben 268 582.- Ft volt a felajánlásról beérkezett összeg. A 2007-2011 évi 1 % elszámolása a 11KOZ nyomtatványon a NAV felé lejelentve 2013. április 29 -én

Ezek után a közgyűlés egyhangúlag meghozta határozatát:

2/2013. sz. határozat

A jövőben is az 1% felajánlások lehetősége adott számunkra - az Unilever SE. (19458614 - 1 - 42) számlájára -, amit célirányosan a programjaink költség bekerüléseire fordítunk.

3. sz. Napirendi pont:

Az Elnök ismerteti a tagokkal az Egyesület jelenlegi pénzügyi helyzetét. A könyvelési munkára megbízott munkatárs, eddig kiválóan végezte munkáját, amivel ez évben is meg vagyunk elégedve. A megnövekedett adminisztrációs és adatszolgáltatási kötelezettségeket folyamatosan figyeli és értesíti sportkörünket. A tavalyi pénzügyi elszámolás megtörtént: egyszerűsített beszámoló az NAV felé elküldve. Az Önkormányzat és a pályázatok felé való elszámolások megtörténtek.

Az elnök tájékoztatja a megjelent tagokat, és vitára indítványozza, hogy a tagdíjemelés az idei évben is lehetséges, de a jó gazdálkodás miatt nem szükséges. A havi 200.- Ft, igaz csak jelképes összeg (évi 2400.- Ft) azonban a költségek alakulása a befolyt pályázati bevételekből továbbra is támogatható. Mint eddig is a felhasználása a több napos programoknál lehetséges. Külön költség merült fel a volt Unilever Kultúrház fenntartási és rezsi költségeinek az áramdíj növekedése miatt. A ping-pong szakosztályunk tagjai részéről továbbra is külön költségként egyhavi 1000.- Ft -ot összeget kell folyósítaniuk. Ezt az összeget az eddig fenntartható költség fizetés kiegészítésére használjuk fel. A költségeken felül fennmaradó összeggel a szakosztály rendelkezik.

Ezek után a közgyűlés egyhangúan meghozta határozatát:

3/2013. sz. határozat

Éves beszámoló megtörtént, elfogadva. Tagdíj a 2013 évben marad a 2400.- Ft/év. Kiegészítő 1000.- Ft befizetése megszavazásra került kiegészítése, hogy a ping-pongozó családoknál továbbra is egy befizetés alkalmazandó, személyektől függetlenül, a családok támogatása miatt.

4. sz. Napirendi pont:

Az elnök ismerteti a 2013 éves programot. Az elnök tájékoztatja a megjelenteket, hogy a tavaly 2012 évben javasolt kibővített programok szervezésére, a sportcsoportok - amit magukra vállaltak - beváltották a hozzá fűzött reményeket.

Ami megvalósult: az egyesület programjainkat, rendezvényeinket, külső hirdetésekben is meghirdetésre kerültek rendezvényeink (Internet, napilapok, kerületi honlap /www.bpxv.hu /XV. kerületi újság). Honlapunkon www.unileversport.hu a testvér szervezeteink is hirdethetik programjaikat segítségünkkel. BSZSZ és MTSZ programok sűrűbb látogatása is pozitívumnak tekinthető. A meghívásos rendezvényeken az egyesület részvétele kibővült, fejlődésünk folyamatos. Más Tömegsport és Civil Szervezetekkel való kapcsolat felvételt és a külföldi testvérszervezetekkel - a XV kerületi Önkormányzat (Bitvai Nándor alpolgármester úr) segítségével - a közös programok tervezését szervezését is kibővítetjük, majd bevesszük pályázatainkba is.

Ezek után a közgyűlés egyhangúan meghozta határozatát:

4/2013. sz. határozat

Kapcsolat kibővítés tervszerűbbé tétele, biztos programtervezet, hirdetések, felhívások továbbra is elsődlegesek.

Egyéb kérdés, illetve javaslat hiányában az elnök megköszöni a közgyűlésen megjelent tagok közreműködését és bezárja a közgyűlést.

Budapest, 2013. április 29.

Mecsnóber Attila

elnök

………………………………………………

 

 

 

Sidó Katalin

jegyzőkönyv vezető

………………………………………………

 

 

 

Dikácz Attila

jegyzőkönyv hitelesítő

………………………………………………

 

 

 

 

E-mail :  klikk-klikk !!