Közgyűlés !!!

Unilever Tömegsportegyesület éves közgyűlését szeretnénk megtartani

2014.02.10-én 17:00 órakor

az Unilever volt Rákospalotai Gyári kultúrházában,

cím: 1151.Horváth Mihály u.2. (Gubó utca, sarok)

melyre szeretettel meghívnánk a kedves Tagságot

Következő napirendi pontokhoz várjuk a hozzászólásokat:

 

1.     A vezető tisztségviselők megválasztása. A sportegyesület Alapszabályának módosításának megtárgyalása.

2.     Bankszámla és banki ügyintézés felett való rendelkezést végző személyek megválasztása.

3.     Eredmények ismertetése és költségvetési elszámolás, külön költségek és egyesületi tagdíj összegének változtatása.

4.     Az Unilever Tömegsport Egyesület 1% felajánlások megbeszélése.

5.     Az egyesület jövőbeli civil feladatai, a 2014 - es év programjainak ismertetése, jelentkezési lehetőségek.

6.     Civil pályázatok és egyéb pályázatok megbeszélése.

" A közgyűlés határozatképes, ha a tagok fele plusz 1 fő jelen van . Amennyiben a szabályszerűen összehívott közgyűlés határozatképtelen, az ugyanazzal a napirenddel 60 perc múlva összehívott közgyűlés a megjelentek számára tekintet nélkül határozatképes."