A Tömegsport egyesületünk partneri viszonyban magára tudja vállalni a:

d) Munkahelyi rendezvények és f) Egészségvédelem, Egészségmegőrzés címsorokban leírtakat és a Kerületben lévő munkaadókkal karöltve egységessé tudná tenni.

Családbarát Munkahely Pályázat - Információs háttéranyag 2006.01.20.

Nemzetközi kitekintés

"Az Amerikai Egyesült Államokban és számos nyugat-európai országban egyre több munkáltató vezet be ún. "családbarát intézkedéseket", melyek a vállalat és a munkavállalók érdekét egyaránt szolgálják. Az ilyen intézkedések elismerik az alkalmazottak személyes és családi kötelezettségeinek létjogosultságát, és igyekeznek az ezek ellátásához szükséges rugalmas munkavégzés feltételeit megteremteni. A megfelelő munkakörülmények és - feltételek a munkavállalókat nagyobb fokú elkötelezettségre ösztönzik, továbbá arra, hogy készségeiket fejlesszék, képességeiket pedig a leghatékonyabb módon kamatoztassák. A családbarát munkahelyek amellett, hogy saját versenyképességüket is javítani tudják az elkötelezett munkavállalók révén, kiveszik részüket a társadalmi felelősségvállalásból is, ami a szélesebb társadalom elismerését is kivívja.

Magyarország is felismerte, hogy állami elköteleződés szükséges az ilyenfajta kezdeményezések felkarolására a munkaerőpiacon.
Ezt a folyamatot szeretné támogatni a Foglalkoztatáspolitikai és Munkaügyi Minisztérium és az Ifjúsági, Családügyi, Szociális és Esélyegyenlőségi Minisztérium.

A Családbarát Munkahely Díj a már meglévő pozitív példák felmutatásával és a vállalatok ilyen körű tevékenységének értékelésével segíti elő a családbarát vállalati kultúra elterjedését. "

A családbarát foglalkoztatás különböző eszközei

d) Munkahelyi rendezvények, szabadságolás:

"Egyszerűen megszervezhetők, és feltétlenül hatásosak azok a rendezvények, amelyek a munkavállalók egész családjának szólnak. Lehetőség nyílik ilyen alkalmakkor a kötetlen együttlétre, egymás jobb megismerésére és ezáltal a vállalaton belüli kohézió növelésére is. Nem utolsósorban pedig életre szóló élményt lehet szerezni a gyerekeknek egy-egy jól sikerült rendezvénnyel vagy ünnepséggel. További lehetőség a családosok igényeinek figyelembevételére a szabadságok meghatározása, amely lehetőség szerint lefedi a gyermek- és oktatási intézmények szüneteit."

f) Egészségvédelem, Egészségmegőrzés :

"A korábbi években a pályázók nagyon hasznos, az egészség megőrzése és a betegségek megelőzése érdekében végzett intézkedéseket, kezdeményezéseket ismertettek a családbarát intézkedéseik között. A munkahely okozta egészségkárosító hatások kiküszöbölésén túl az egészséges életmód elterjesztésében is nagy feladata van a munkáltatóknak, melynek haszna nem kérdéses. Különösen fontos a jó példák megismerése és továbbadása a magyarországi egészségügyi statisztikák tükrében."

Összegzés :

"Természetes, hogy a családbarát foglalkoztatási formák minden vállalatnál és intézménynél történő bevezetése nem történhet máról holnapra. Ez már csak azért sem lehetséges, mert ezen intézkedések bevezetése és alkalmazása minden esetben függ a vállalat/intézmény méretétől, tevékenységétől, piaci helyzetétől és még egy sor egyéb olyan tényezőtől, amelyek még meg kell, hogy valósuljanak Magyarországon. Vitathatatlan tény viszont az, hogy tudatos vezetési politikával és humánerőforrás-gazdálkodással igenis megtalálhatók és kiaknázhatók a munka és család/magánélet összehangolásának lehetőségei.
Nemzetközi példák igazolják, hogy a jövő az olyan rugalmas munkahelyeké, ahol az egyének nagyobb autonómiával és több választási lehetőséggel rendelkeznek, illetve a munkáltatók és a munkavállalók szinte partneri viszonyban dolgoznak együtt. A munkával és a családdal járó kötelezettségek összeegyeztetéséből származó feszültség enyhítése pedig ezt a partneri viszonyt csak erősítheti."