Jegyzőkönyv

Felvéve: az UNILEVER Tömegsportegyesület (1151 Bp.Horváth M. u. 2.) 2008.09.15-én 18 órakor megtartott közgyűlésén.

A közgyűlés helyszíne: a volt Unilever Magyarország KFT Rákospalotai Élelmiszeripari Gyára - Kultúrháza, 1151 Bp. Horváth M.u.2.

A közgyűlést Mecsnóber Attila elnök vezeti.

Az aláírt jelenléti ív alapján az elnök megállapítja, hogy a 18:00 órára meghirdetett közgyűlés nem határozatképes, így 19:00 órakor megnyitja a közgyűlést, amely már a megjelentek számára tekintet nélkül határozatképes.

A közgyűlés egyhangúlag megválasztja Dikácz Attilát  jegyzőkönyv vezetőnek.

A közgyűlés egyhangúlag megválasztja Izápi Istvánt a jegyzőkönyv hitelesítőnek.

Az elnök tájékoztatja a tagokat, hogy a közgyűlésnek a meghívóban jelzett napirendje szerint a következő kérdésekben kell határozatot hozni:

  1. Az egyesület jövőbeli civil feladatai. – A XV kerületben megrendezésre kerülő „Mobilitás hét” szervezésében adandó feladatok.
  2. Beszámoló a XV kerületben megalakításra került Természetjáró alapszervezetnek és a Budapesti Természetbarát Szövetséghez való csatlakozáshoz..
  3. Civil pályázatok terveinek megbeszélése.

Az elnök megkérdezi a tagokat, hogy kívánják-e módosítani, vagy kiegészíteni a napirendi pontokat, illetve van-e egyéb javaslatuk azokkal kapcsolatban. Kiegészítés nincs. Az elnök ismerteti az első napirendi pontot.

1 .sz. Napirendi pont:

Az egyesület civil feladatai: Az Egyesület vállalja a Környezetvédelmi nap keretein belül a FHHM-ben megrendezésre kerülő látogatások szervezésében segítségnyújtást.

Ezek után a közgyűlés egyhangúlag meghozta határozatát:

1/2008/1. határozat

Az Unilever Tömegsport egyesület vállalja a „Mobilitás nap” rendezvény támogatását.

2.sz.Napirendi pont:

Az Egyesület az Északi fény Természetjáró Egyesülettel közösen megrendezte a XV kerületi Természetjáró napot, amelyen aktív amatőr sportszerető emberek vettek részt csapatokban versenyszerűen, A csapatok díjazásban részesültek. Az elnök tájékoztatja a megjelenteket, hogy a társszervezetek programjain rendezvényei is részt lehet venni, a meghirdetett feltételek mellett. Tájékoztatja a megjelent tagokat az -„Összefogás a Fiatalokért Civil Szakmai Műhely” érdemi munkájáról.

Ezek után a közgyűlés egyhangúlag meghozta határozatát:

2/2008/1. határozat

A közgyűlés arra a megállapodásra, jut, hogy az Egyesület folytonos működésének fenn tartása valamint tovább fejlődése a fő cél, taglétszámunk további növelése és a rendezvényeken való mindnagyobb létszámban való részvétel fontos számunkra.

3.sz.Napirendi pont:

Civil pályázatok terveinek megbeszélése: A Budapest Sportszövetségek Szövetsége számára benyújtott pályázatunk elutasításra került. A XV kerület Önkormányzat által meghirdetett „Civil szervezetek programjainak támogatására” pályázat elfogadásra került. A támogatásra, rendelkezésre álló szétosztható összeg összesen 8 000 000 Ft a következő programokra:

A „Wesselényi” pályázat folyamatban van.

Ezek után a közgyűlés egyhangúlag meghozta határozatát:

3/2008/1.határozat

Kapcsolatok kibővítése, pályázatok benyújtása a továbbiakban is szükséges az Egyesületünk tovább fejlődése érdekében.

Egyéb kérdés, illetve javaslat hiányában az elnök megköszöni a közgyűlésen megjelent tagok közreműködését és bezárja a közgyűlést.

Budapest,2008-09-15

Mecsnóber Attila elnök
Dikácz Attila jegyzőkönyv vezető
Izápi István jegyzőkönyv hitelesítő