Kerületi szabályozási terv készül a volt Növényolajgyár és környéke területére 2008. április 14. [hétfő]

írta: Balázs Zoltán Ádám - kerületi főépítész

A Budapest Főváros XV. Kerület Önkormányzatának Kerületfejlesztési, Városüzemeltetési és Környezetvédelmi Bizottságának az 54/2008.(III. 18.) sz. határozata alapján a Bp. XV. ker. Károlyi Sándor u. - Anyácska u. - Pisztráng u. - Énekes u. - Csobogós u. - Közvágóhíd u. által határolt területre (volt Növényolajgyár és környéke) Kerületi Szabályozási Terv készül.

A szabályozás alá vont tárgyi, mintegy 17 ha-os terület jelenlegi keretövezeti besorolása döntő részén munkahelyi (M) keretövezet, kisebb hányadán kertvárosias lakóterület (L4), északi szélén véderdő (E-VE). A TSZT és az FSZKT szerint a területet északról érinti a Külső Kerületek Körútjának tervezett nyomvonala. A szabályozás alá vont terület jelenetős részén korábban az úgynevezett "Növényolajgyár" és az UNILEVER Kft. működött. A területre jelenleg hatályos szabályozási terv korábban még az üzemi funkciók megtartásával számolt. Az elmúlt években a két nagy vállalkozás ipari tevékenysége megszűnt. A jelen kerületi szabályozás (KSZT) készítését indokolja, hogy a terület új tulajdonosa komplex lakófunkciót szeretne megvalósítani a szükséges intézményi funkciókkal együtt a felhagyott üzemi területen, a meglévő épületek többségének elbontását követően. A fentiek érdekében az FSZKT módosítása és KSZT készítése szükséges. A TSZT keretein belül lakásépítés megvalósítása az FSZKT-ban munkahelyi (M) területi besorolás módosításával, nevezetesen intézményterületi (I) besorolással érhető el. Az FSZKT módosítás keretében gondoskodni kell az alapfokú ellátás és az előírt közcélú zöldterületek területbiztosításáról is. Az épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. tv. 9. § (2) a) pontjában foglaltak alapján az érintett lakosság, az érdekképviseleti szervek javaslatokat, észrevételeket tehetnek a tárgyi Kerületi Szabályozási Terv tervezésének elindításakor. Határidő: 2008. május 30.

Levélcím: Bp. XV. ker. Önkormányzat Polgármesteri Hivatal - Főépítészi Iroda 1601 Bp. Pf. 46. e-mail: foepitesz@bpxv.hu fax.: (1) 305-33-78 Letölthető anyagok: - FSZKT kivonat a tervezési területről.