Jegyzőkönyv

Felvéve: az UNILEVER Tömegsport Egyesület (1151 Bp. Horváth M. u. 2.) 2011.03.21.-én 17 órakor megtartott közgyűlésén.

A közgyűlés helyszíne: Unilever Kultúrház (Cím: 1151 Budapest, Horváth Mihály u. 2.)

A közgyűlést Mecsnóber Attila elnök vezeti.

Az aláírt jelenléti ív alapján az elnök megállapítja, hogy a 17:00 órára meghirdetett közgyűlés nem határozatképes, így 18:00 órakor megnyitja a közgyűlést, amely már a megjelentek számára tekintet nélkül határozatképes.

A közgyűlés egyhangúlag megválasztja Szőke Lászlót jegyzőkönyvvezetőnek.

A közgyűlés egyhangúlag megválasztja Keresztély Jánost a jegyzőkönyv hitelesítőnek.

Az elnök tájékoztatja a tagokat, hogy a közgyűlésnek a meghívóban jelzett napirendje szerint a következő kérdésekben kell határozatot hozni:

1.     Civil pályázatok és egyéb pályázatok megbeszélése.

2.     Az Unilever Tömegsport Egyesület 1% felajánlások megbeszélése.

3.     Eredmények ismertetése és költségvetési elszámolás, külön költségek és tagdíjemelés.

4.     A 2011 - es év programjainak ismertetése, jelentkezési lehetőségek.

Az elnök megkérdezi a tagokat, hogy kívánják-e módosítani, vagy kiegészíteni a napirendi pontokat, illetve van-e egyéb javaslatuk azokkal kapcsolatban. Kiegészítés nincs. Az elnök ismerteti az első napirendi pontot.

1. sz. Napirendi pont:

Civil pályázatok megbeszélése:

Az elnök tájékoztatja a megjelent tagokat, hogy a XV kerület Önkormányzat által meghirdetett - „Civil szervezetek programjainak támogatására” - a pályázatokat meghirdették, és a kijelölt programokkal mi is pályázunk. A tavalyi pályázatok elszámolása megtörtént.

A támogatásra rendelkezésre álló szétosztható összegek.
A pályázat során kiosztható összeg összesen
8.000.000 Ft a következő programokra:

-       C/I - A házasságra történő felkészítés, a házasság intézményének-, és a családi életre nevelésnek elősegítése (kiadványok népszerűsítése, programsorozat bonyolítása)
2.000.000 Ft (max.: 200.000 Ft)
Családok együttműködésének előmozdítására szervezett 10 alkalmas program sorozatok óvodás és kisiskolás gyermekek bevonásával.

-       C/II - Egyesületi rendezvények, kirándulások szervezése határon túli magyar civil szervezetekkel együttműködve (különös tekintettel a fiatalokra)
2.000.000 Ft (max.: 200.000 Ft)
XV. kerületi civil szervezetekkel való együttműködésre szervezett közösségteremtő programsorozat hazánk területén és határon túl.

-       C/III - Közösségi terek megnyitása vagy továbbfejlesztése, melyek a városban élők számára szabadon hozzáférhető találkozóhelyként, kreatív programokon, találkozókon keresztül megvalósuló együttléthez biztosítanak helyszínt és keretet
2.000.000 Ft (max.: 200.000 Ft)
XV. Kerületi Rákospalotai Civilház megteremtése és ottani közösségi programok kallódó és csellengő fiatalok értelmes és hasznos szabadidő eltöltésének megalapozása.

-       C/IV - Lakóközösségek bevonásával egy-egy társasházban, közös tulajdonban lévő ingatlanterületen közösségi találkozópontok létrehozása
1.000.000 Ft (max.: 100.000 Ft)

-       C/V - Civil szervezetek együttműködésének előmozdítására szervezett programok
1.000.000 Ft (max.: 100.000 Ft)
III. Bernecebaráti Gyermektábori konferencia és a programtalálkozó a hazai ifjúsági természetjárás lehetőségeinek megteremtése a XV. kerületi testvérvárosok, határon túli magyar civil szervezetekkel együttműködve.

A Nemzeti Civil Alapprogram NCA – KM – 11 pályázat benyújtásra került, elbírálását várjuk, addig is pályázati vállalások folyamatosak.

A jövőben a „Wesselényi” pályázatra kiírást pályázatainkkal, figyelemmel kísérjük.

Ezek után a közgyűlés egyhangúlag meghozta határozatát:

1/2011. sz. határozat

Kapcsolatok kibővítése kerületi civil szervezetekkel, pályázatok benyújtása a továbbiakban is szükséges az Egyesületünk tovább fejlődése érdekében. A pályázatok elbírálása után ismertetjük honlapunkon az eredményt.

2. sz. Napirendi pont:

Az Unilever Tömegsport Egyesület részére a beérkezett és a majdan beérkező 1% felajánlások felhasználásának megbeszélése. A felajánlásokat figyelemmel kísérjük és vezetjük, majdan beszámítjuk az egyesületi programok költségében. A tavalyi évben 197.182.- Ft volt a felajánlásról beérkezett összeg.

Ezek után a közgyűlés egyhangúlag meghozta határozatát:

2/2011. sz. határozat

A jövőben is az 1% felajánlások lehetősége adott számunkra - az Unilever SE. (19458614 - 1 - 42) számlájára -, amit a programjaink költség bekerüléseire fordítunk.

3. sz. Napirendi pont:

Az Elnök ismerteti a tagokkal az Egyesület jelenlegi pénzügyi helyzetét. A könyvelési munkára külső munkatársat találtunk, megállapodás szerinti költségtérítés fejében eddig jól végezte munkáját, amivel most meg vagyunk elégedve. A tavalyi pénzügyi elszámolás megtörtént: egyszerűsített beszámoló az APEH felé elküldve. Tavalyi évről elmaradt „Egyesület Számviteli Politikája” folyamatosan készül. Az Önkormányzat és a pályázatok felé való elszámolások megtörténtek.

Az elnök tájékoztatja a megjelent tagokat, és vitára indítványozza, hogy a tagdíjemelés az idei évben is lehetséges, de a jó gazdálkodás miatt nem szükséges. A havi 200.- Ft, igaz csak jelképes összeg (évi 2400.- Ft) azonban a költségek alakulása a befolyt pályázati bevételekből továbbra is támogatható. Mint eddig is a felhasználása a több napos programoknál lehetséges. Külön költség merült fel a volt Unilever Kultúrház fenntartási és rezsi költségeinek időszakos áramdíj növekedése miatt. A ping-pong szakosztályunk tagjai részére egyhavi 1000.- Ft -ot javaslunk térítés kiegészítésként. Ezt az összeget az eddig fenntartható költség fizetés kiegészítésére használnánk fel. A fennmaradó összeggel a szakosztály rendelkezik.

Ezek után a közgyűlés egyhangúlag meghozta határozatát:

3/2011. sz. határozat

Éves beszámoló megtörtént, elfogadva. Tagdíj a 2011 évben marad a 2400.- Ft/év. Kiegészítő 1000.- Ft megszavazásra került kiegészítése, hogy a ping-pongozó családoknál egy befizetés alkalmazandó, személyektől függetlenül.

4. sz. Napirendi pont:

Az elnök ismerteti a 2011 éves programot. Az elnök tájékoztatja a megjelenteket, hogy a tavaly javasolt kibővített programok, szervezésére a sportcsoportok - amit magukra vállaltak - beváltották a hozzá fűzött reményeket.
Ami megvalósult: az egyesület programjainkat, rendezvényeinket, külső hirdetésekben is meghirdetésre kerültek rendezvényeink (Internet, napilapok). Honlapunk megújult
www.xvsport.atw.hu és testvér szervezeteink is hirdethetik programjaikat segítségünkkel. BSZSZ programok sűrűbb látogatása is pozitívumnak tekinthető. A meghívásos rendezvényeken az egyesület részvétele kibővült, fejlődésünk folyamatos, más Tömegsport és Civil Szervezetekkel való kapcsolat felvételt és a külföldi testvérszervezetekkel a közös programok tervezését szervezését is kibővítettük, majd bevettük pályázatainkba is.

Ezek után a közgyűlés egyhangúlag meghozta határozatát:

4/2011. sz. határozat

Kapcsolat kibővítés tervszerűbbé tétele, biztos programtervezet, hirdetések, felhívások továbbra is elsődlegesek.

Egyéb kérdés, illetve javaslat hiányában az elnök megköszöni a közgyűlésen megjelent tagok közreműködését és bezárja a közgyűlést.

Budapest, 2011. március 21.

Mecsnóber Attila

elnök

……………………………………………….

 

 

 

Szőke László

jegyzőkönyv vezető

……………………………………………….

 

 

 

Keresztély János

jegyzőkönyv hitelesítő

……………………………………………….