Unilever Tömegsportegyesület közgyűlési meghívó

2015. 03. 09-én 17:30 órakor

a Czabán Általános Iskolában megtartandó,

(cím: 1151 Budapest, Széchenyi tér 13.)

Közgyűlésre szeretettel meghívom a Tagságot.

 

Az elnök tájékoztatja a tagokat, hogy a közgyűlésnek a meghívóban jelzett napirendje szerint a következő napirendi kérdésekben kell határozatot hozni.

1. Az Unilever Tömegsportegyesület alapszabályának módosításának megbeszélése, a törvényi rendelkezéseknek megfelelően.

2. Civil pályázatok és egyéb pályázatok megbeszélése.

3. Eredmények ismertetése és költségvetési elszámolás, külön költségek és egyesületi tagdíj összegének változtatása.

4. Az Unilever Tömegsportegyesület 1% felajánlások megbeszélése.

5. Az egyesület jövőbeli civil feladatai, a 2015 -ös év programjainak ismertetése, jelentkezési lehetőségek megbeszélése.

A közgyűlés határozatképes, ha a szavazásra jogosultaknak több mint a fele jelen van.
Határozatképtelenség esetén a megismételt közgyűlést ugyanazon a napon, 30 perc elteltével kell megismételni az eredetivel azonos napirendi pontokkal.
Az ismételten összehívott közgyűlés a megjelentek számára tekintet nélkül határozatképes.

 

Budapest, 2015.02.17.   Mecsnóber Attila
    Unilever Tömegsport egyesület
    elnők

 

Nyomtatható változat: