Unilever Tömegsportegyesület közgyűlési meghívó

2016. 02. 04-én 17:30 órakor

a Czabán Általános Iskolában megtartandó,

(cím: 1151 Budapest, Széchenyi tér 13.)

Közgyűlésre szeretettel meghívom a Tagságot.

 

Az elnök tájékoztatja a tagokat, hogy a közgyűlésnek a meghívóban jelzett napirendje szerint a következő napirendi kérdésekben kell határozatot hozni.

1. Az Unilever Tömegsportegyesület átdolgozott alapszabályának Fővárosi Törvényszéken való állapot ismertetése, megbeszélése.

2. Civil pályázatok és egyéb pályázatok megbeszélése, ismertetése.

3. Eredmények ismertetése és költségvetési elszámolás, külön költségek és egyesületi tagdíj összegének megállapítása.

4. Az Unilever Tömegsportegyesület 1% felajánlások megbeszélése.

5. Az egyesület jövőbeli civil feladatai, a 2016 -os év programjainak ismertetése, jelentkezési lehetőségek megbeszélése.

6. Egyebek.

A közgyűlés határozatképes, ha a szavazásra jogosultaknak több mint a fele jelen van.
Határozatképtelenség esetén a megismételt közgyűlést ugyanazon a napon, 30 perc elteltével kell megismételni az eredetivel azonos napirendi pontokkal.
Az ismételten összehívott közgyűlés a megjelentek számára tekintet nélkül határozatképes.

A közgyűlésen minden - éves tagdíját a közgyűlés kezdetéig befizetett- rendes tag egy-egy szavazattal rendelkezik.
A tag a szavazati jogát tagdíj tartozás okán nem gyakorolhatja.
A tag a közgyűlésen is rendezheti tagdíj tartozását, melynek következtében szavazati joga feléled.

 

Budapest, 2016.01.05.   Mecsnóber Attila
    Unilever Tömegsportegyesület
    elnők

 

Nyomtatható változat: